Četvrti simpozijum je radio u okviru 2. Simpozijuma o flori i vegetaciji Srbije, pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, a u organizaciji Tehnološkog fakulteta. Održan je u Vranju, u periodu od 2. do 5. juna 1995. godine. Na skupu je učestvovalo 257 autora sa 125 radova, od kojih je 18 objavljeno u zborniku radova. Rad se odvijao u okviru 7 sekcija. U toku simpozijuma organizovane su dve botaničke ekskurzije, jedna na području Vlasinske visoravni, a druga u klisuru reke Pčinje.

ZBORNIK RADOVA
____________________________________________________________________

Banković, V. & Đorđević, D. (1997):
Gas-hromatografska analiza etarskog ulja majčine dušice (Thymus serpyllum L.) sa planine Radan.   (99.-103. str.)

Đukić, M. (1997):
Mogućnost šireg korišćenja javorolisnog platana u Srbiji.   (65.-69. str.)

Isajev, V. & Tucović, A. (1997):
Kalifornijska duglazija (Pseudotsuga macrocarpa (Vasey) Mayr.) u Srbiji.   (57.-65. str.)

Karaman, S. & Stojanović, M. (1997):
Drugi prilog poznavanju kišnih glista (Oligocheta, Lumbricidae) južne Srbije.   (123.-127. str.)

Martinović, Ž. & Ranđelović, N. (1997):
Lečnica.   (109.-123. str.)

Matović, M., Vujković, L. & Pižurica, R. (1997):
Zajednica Pancicio-aceretum heldreichii prov.   (11.-17. str.)

Mitić, P. (1997):
Struktura morfoloških dimenzija studenata Univerziteta u Nišu.   (127.-135. str.)

Ognjanović, R., Đokić, D., Lomović, S. & Jelić, M. (1997):
Rezultati trogodišnje primene "NJIVALACA Ca" u usevima pšenice kukuruza i soje   (89.-99. str.)

Pešić, S. (1997):
Prilog poznavanju faune insekata familije Curculionidae (Insecta, Coleoptera) u okolini Pirota.   (103.-109. str.)

Ristić, B., Banković, V. & Đorđević, I. (1997):
Određivanje hipericina HPLC metodom u "BIOSENZAL" kapima.   (85.-89. str.)

Savić, D. & Zlatković, B. (1997):
Tri nove biljke za floru Srbije.   (5.-11. str.)

Topuzović, M., Petković, B. & Tatić, B. (1997):
Kariološka analiza vrste Rumex acetosella L. Brđani (serpentin).   (1.-5. str.)

Tošić, M. (1997):
Novi varijeteti šumskog drveća i mogućnost njihovog korišćenja.   (35.-47. str.)

Tucović, A. (1997):
Sekundarni areal i ekofiziološka svojstva pajasena (Alianthus altissima Swingle).   (77.-85. str.)

Tucović, A. & Isajev, V. (1997):
Abies procera Rehd. (=A. nobilis Lindl.) nova alohtona vrsta jele u Srbiji.   (47.-57. str.)

Tucović, A., Isajev, V. & Šijačić-Nikolić, M. (1997):
Ekofiziološke karakteristike džinovske tuje u nastavnoj bazi na Goču na staništu jele i bukve.   (69.-77. str.)

Vujković, L., Matović, M. & Galičić, M. (1997):
Fitoekološke i kompozicione karakteristike botaničke bašte u Kragujevcu.   (17.-25. str.)

Vujković, L. & Obratov, D. (1997):
Cvetno oblikovanje oko turističkih objekata na primeru Goča.   (25.-35. str.)