Informacije

Datum : 17-20- jun 2010.
Ključni datumi:
Preliminarna registracija do 20. februara 2010.
Prijavljivanje do 20.04.2010.
Abstrakti : do 01.05.2010.
Mesto održavanja : Vlasinsko jezero - hotel Vlasina
Smeštaj : Hotel "Vlasina", tel. +381 17 86 104
hotelvlasina@hotmail.com

Zvanični jezici: Engleski i srpski

Naučne oblasti:
1. Taksonomija i sistematika
2. Fitogeografija, floristika i fitocenologija
3. Fitohemija i fitoterapia
4. Genetika, selekcija i biotehnologija
5. Poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna arhitektura
6. Zaštita prirode i životne sredine
7. Zoologija (Interakcije životinja i biljaka)
8. Fitolingvistika

Osobe za kontakt:

Vladimir Randjelović
Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
tel. +381 (0)18 533 015, +381 (0)63 10 45 178
e-mail: sfses@pmf.ni.ac.yu

Danijela Dimitrijević
Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
tel. +381 (0)18 533 015, +381 (0)64 23 65 102
e-mail: sfses@pmf.ni.ac.yu