Kotizacije


Kotizacije

1. Učesnici iz Srbije, 6000 din
2. Učesnici iz balkanskih zemalja, 70 EUR
3. Ostali učesnici, 75 EUR
4. Studenti i prateće osobe, 25 EUR (2000 din)
Svečana večera, 2700 din

Plaćanje
Način plaćanja kotizacije za učesnike iz Srbije:
Broj računa: 840-1789666-80
Poziv na broj: 25492225
Prirodno-matematički fakultet

Kotizacioni materijal sadrži:
Potpuni (1-3): knjiga apstrakata, program, svi štampani materijali sa simpozijuma
Prateće osobe: program, svi štampani materijali sa simpozijuma
Studenti: knjiga apstrakata, program, svi štampani materijali sa simpozijuma