srpski/English
meni

Datum :

16-19. jun 2016.

Prijavljivanje:

do 01.05.2016.

Abstrakti:

do 01.05.2016.

Uplata kotizacija:

do 10.05.2016.
(uplatnicu priložiti prilikom registracije na Simpozijumu)
Smeštaj i svečana večera nisu uračunati u kotizaciju.

Mesto održavanja :

Kopaonik

Smeštaj :

hotel "Konaci" MK Mountain Resort

Zvanični jezici:

Engleski i srpski

Naučne oblasti:

1. Taksonomija i sistematika

2. Fitogeografija, floristika i fitocenologija

3. Fitohemija i fitoterapija

4. Genetika, selekcija i biotehnologija

5. Poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna arhitektura

6. Zaštita prirode i životne sredine

7. Zoologija (Interakcije životinja i biljaka)

8. FitolingvistikaOsobe za kontakt:


Vladimir Randjelović

Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

tel. +381 (0)18 533 015, +381 (0)63 10 45 178

e-mail: sfses@pmf.ni.ac.rs


Zorica Stojanović-Radić

Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

tel. +381 (0)18 533 015, +381 (0)63 10 45 943

e-mail: sfses@pmf.ni.ac.rs

footer

2015. All rights reserved SFSES | Design by Lili