srpski/English
meni

Kotizacije:

Učesnici:

80€

Studenti i prateće osobe:

50€

Studenti master i doktorskih studija u Srbiji:

4000 din


Registracija na licu mesta:

Učesnici:

100€

Studenti i prateće osobe:

70€


Cena svečane večere je 25 EUR (plaćanje prilikom registracije na registracionom pultu)


Način plaćanja kotizacije za učesnike iz Srbije:

Broj računa:

840-1789666-80

Poziv na broj:

125

Prirodno-matematički fakultet


Način plaćanja kotizacije za učesnike iz inostranstva:

Name of benrficiary:

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Address:

Višegradska 33, 18000 Niš, Serbia

Name of bank:

Narodna banka Srbije

Bank address:

Nemanjina 17, 11000 Belgrade, Serbia

SWIFT code:

NBSRRSBG

IBAN code:

RS35908500100012995380

Supporting bank name:

DEUTSCHE BANK AG, F/M

SWIFT of the supporting bank:

DEUTDEFF

Kotizacioni materijal sadrži:

Potpuni (1-3):

knjiga apstrakata, program, svi štampani materijali sa simpozijuma

Prateće osobe:

program, svi štampani materijali sa simpozijuma

Studenti:

knjiga apstrakata, program, svi štampani materijali sa simpozijuma

footer

2015. All rights reserved SFSES | Design by Lili