Preliminarne kotizacije

do 31. Januara 2022
 • Učesnici 70€ (8400 rsd)
 • Studenti i prateće osobe 35 € (4000 rsd)
 • Studenti master i doktorskih studija u Srbiji 3000 rsd

Kotizacije

Do 01. Juna 2022
 • Učesnici 80€ (9500 rsd)
 • Studenti i prateće osobe 40€
 • Studenti master i doktorskih studija u Srbiji 4000 din

Registracija na licu mesta

na licu mesta
 • Učesnici 80€
 • za učesnike iz Srbije 10000 rsd
 • Studenti i prateće osobe 40€
 • za učesnike iz Srbije 5000 rsd
Kotizacioni materijal sadrži

Potpuni (1-3): Knjiga apstrakata, program, svi štampani materijali sa simpozijuma

Prateće osobe: Program, svi štampani materijali sa simpozijuma

Studenti: Knjiga apstrakata, program, svi štampani materijali sa simpozijuma

Način plaćanja kotizacije

Način plaćanja kotizacije za učesnike iz inostranstva

 • SWIFT MESSAGE MT103-EUR
 • FIELD 32A VALUE DATE-EUR-AMOUNT
 • FIELD 50K ORDERING CUSTOMER
 • FIELD 56A DEUTDEFFXXX
 • (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M
  TAUNUSANLAGE 12
  GERMANY
 • FIELD 57A NBSRRSBGXXX
 • (ACC. WITH BANK) NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
  BEOGRAD, KRALJA PETRA 12
  SERBIA
 • FIELD 59 /RS35840000000028479037
 • (BENEFICIARY) FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS
  VIŠEGRADSKA BR. 33
  NIŠ
  SERBIA
 • FIELD 70 DETAILS OF PAYMENT

Način plaćanja kotizacije za učesnike iz Srbije

 • Primalac Prirodno-matematički fakultet
 • Broj računa 840-1789666-80
 • Poziv na broj 125

Ukoliko Vam je potreban predračun za uplatu kotizacije, obratite se na mail sfses@pmf.ni.ac.rs i pošaljite nam obavezno sledeće podatke: Imena učesnika za koje se izdaje predracun, naziv institucije, adresa institucije, PIB, matični broj institucije koja plaća i jedinstveni broj budžetskog korisnika (JBBK).

Napomena: Ino troškove snosi nalogodavac (OUR).