14. Simpozijum o flori

jugoistočne Srbije i susednih regiona

26. - 29. Jun 2022   Kladovo

14. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona održava se od 26. do 29. juna 2022. godine u Kladovu.


Organizatori


Materijalna podrška