Simpozijum o flori

jugoistočne Srbije i susednih regiona

20. - 23. Jun 2019   Stara Planina

13. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona održava se od 20. do 23. juna 2019. godine na Staroj planini u istočnoj Srbiji.

Stara planina je najveći planinski masiv na Balkanskom poluostrvu, čiji zapadni deo zahvata I teritoriju Srbije. Jedan njegov deo je zaštićena zona pod imenom Park prirode Stara planina u okviru koga postoji više zaštićenih prirodnih celina, a na njemu se nalazi i jedan od skijaških centara u Srbiji. Najviši vrh Stare planine na području Srbije je Midžor sa 2169 m nadmorske visine.

Park prirode Stara planina obuhvata površinu od oko 142220 ha i po broju endemičnih vrsta predstavlja jedan od najznačajnijih centara diverziteta endemične flore Srbije. Najznačajniji endemiti su krilasti zvončić (Campanula calycialata) i mezijski karanfil (Dianthus moesiacus). Na području parka prirode javlja se i veći broj krajnje ugroženih vrsta: Senecio pancicii, Cirsium heterotrichum, Swertia perennis i druge.


Organizatori


Materijalna podrška