Osnovne informacije
 • Datum

  20-23 Jun 2019

 • Registracija

  do 10. Maja

 • Prva uplata kotizacija

  do 31. Decembra

 • Uplata kotizacija

  do 10. Maja

 • Abstrakti

  do 10. Maja

 • Mesto održavanja

  Stara planina

 • Smeštaj

  Hotel Stara Planina

 • Zvanični jezici

  Engleski i srpski

Naučne oblasti
 • 1.

  Taksonomija i sistematika

 • 2.

  Fitogeografija, floristika i fitocenologija

 • 3.

  Fitohemija i fitoterapija

 • 4.

  Praktično upotrebljive biljke

 • 5.

  Genetika, selekcija i biotehnologija

 • 6.

  Poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna arhitektura

 • 7.

  Zaštita prirode i životne sredine

 • 8.

  Zoologija (Interakcije životinja i biljaka)

Kontakt
 • Vladimir Ranđelović

  Departman za biologiju i ekologiju

  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

  +381 (0)18 533 015, +381 (0)63 10 45 178

  sfses@pmf.ni.ac.rs

 • Zorica Stojanović-Radić

  Departman za biologiju i ekologiju

  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

  +381 (0)18 533 015, +381 (0)63 10 45 943

  sfses@pmf.ni.ac.rs