20 Jun
 • 19.00 - 22.00 Registracija
21 Jun
 • 08.00 - 10.00 Registracija
 • 10.00 - 10.30 Otvaranje
 • 10.30 - 11.30 Plenarna sesija

  Sala 1
 • 12.00 - 13.30 Taksonomija i sistematika
 • 15.30 - 16.30 Taksonomija i sistematika

  Sala 2
 • 12.00 - 13.30 Fitohemija i fitoterapija
 • 15.30 - 16.30 Fitohemija i fitoterapija

 • 17.00 - 18.30 Posterska prezentacija 1
  - Fitohemija i fitoterapija, Praktično upotrebljive biljke
22 Jun
 • 09.00 - 18.00 Ekskurzija 1 (Uspon do vrha Midžor)
  Ekskurzija 2 (hotel-Bigreni vodopadi-Knjaževac-Timacum Minus-Jović vinarija)
 • 19.00 - 20.00 Panel diskusija
  Euro+Med and the Balkan Taxa
 • 21.00 Svečana večera
23 Jun
 • Sala 1
 • 9.30 - 12.30 Fitogeografija, Floristika i fitoekologija
 • 12.30 - 14.00 Zaštita prirode i životne sredine

  Sala 2
 • 10.00 - 11.00 Poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna ahitektura
 • 11.00 - 11.30 Genetika, selekcija i biotehnologija
 • 11.30 - 12.00 Praktično upotrebljive biljke
 • 12.00 - 13.00 Zoologija (interakcija biljaka i životinja)

 • 15.30 - 17.00 Posterska prezentacija 2
  - Taksonomija i sistematika
  - Fitogeografija, Floristika i fitoekologija
 • 17.00 - 18.30 Posterska prezentacija 3
  - Zaštita prirode i životne sredine
  - Genetika, selekcija i biotehnologija
  - Poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna ahitektura

Detaljan program

Dimenzije postera ne bi trebale da budu veće od 100x70 cm